32 782 39 90

Windykacja B2B

W ramach oferty usług Business to Business prowadzimy wszelkie rodzaje działań windykacyjnych należności powstałych między podmiotami w obrocie gospodarczym, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zobowiązań korporacyjnych.

W naszych działaniach stosujemy wszystkie prawnie uregulowane sposoby windykacji należności od podmiotów gospodarczych:
>   windykację polubowną, obejmującą nawiązanie kontaktu z dłużnikiem i doprowadzenie w sposób polubowny do przyjęcia programu spłaty należności
>   windykację sądową obejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności,
>   windykację przedegzekucyjną, komorniczną i pokomorniczną , obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia,
>   windykację karną, obejmującą prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.

Podejmowane przez nas działania windykacyjne są skupione na celu odzyskania należności w maksymalnie krótkim czasie i najniższym koszcie windykacji.

W procesie odzyskiwania długu dbamy jednocześnie o utrzymanie dobrych relacji pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem, pomagając również dłużnikowi zoptymalizować jego przepływy finansowe aby był w stanie spłacić przeterminowane należności.

Wszystkie czynności podejmowane przez STATIMA S.A. mają za zadanie skutecznie doprowadzić do odzyskania należności. W sytuacji braku współpracy ze strony dłużnika lub kiedy szacujemy nikłe prawdopodobieństwo skutecznego odzyskania należności w sposób dobrowolny, sprawy kierowane są na wokandę Sądu w celu uzyskania klauzuli wykonalności.

Dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji:
wysoka skuteczność – kwoty odzyskanych należności a tym samym bardzo wysokie wskaźniki skuteczności stawiają naszą Kancelarię w czołówce liderów rynku windykacyjnego;
doświadczenie – działamy w tej branży od kilkunastu lat a jakość i skuteczność naszej pracy potwierdzają klienci w licznych listach referencyjnych i polecających;
niskie koszty – posługujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które obniżają koszty obsługi i pozwalają skutecznie zarządzać procesami windykacji;
indywidualne podejście – z każdym Klientem podejmujemy działania określone w ramach indywidualnych ustaleń, uwzględniając specyfikę jego dłużników i wierzytelności;
obszar działania – prowadzimy windykację na terenie wszystkich województw RP, oraz poza granicami;
profesjonalizm – negocjatorzy naszej kancelarii posiadają pełen zakres wiedzy, mają wieloletnie doświadczenie, wykazują się wysoką kulturą osobistą oraz odpowiednim przygotowaniem psychologicznym.

Uwaga  – wykonujemy darmowe oceny dokumentów dotyczących spraw windykacyjnych.

Szanowni Państwo.
Jeśli szukacie kancelarii gwarantującej Wam przyjazną współpracę i wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności od Waszych klientów proponujemy podjęcie niezobowiązującej rozmowy i przygotowanie dla Was indywidualnej oferty. Prosimy o KONTAKT

 

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam