32 782 39 90

Wywiad Gospodarczy

Wywiad gospodarczy to pozyskiwanie informacji mających znaczenie biznesowe na temat sytuacji przedsiębiorstw. Polega na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących statusu prawnego, powiązań, zatrudnienia, sytuacji handlowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów w celu oszacowania ryzyka współpracy, planowania zdobycia przewagi konkurencyjnej lub odzyskania należności.

Rozwijając współpracę z partnerem biznesowym warto wiedzieć o nim jak najwięcej. Im większe ryzyko finansowe lub wizerunkowe, tym bardziej przydatne są wszelkie informacje, na których można oprzeć swoje decyzje. To racjonalna i stosowana w świecie biznesu praktyka.

OGRANICZAJ RYZYKO – Weryfikuj informacje o swoich kontrahentach, zwłaszcza tych, którym przyznajesz kredyt kupiecki lub wydłużasz terminy płatności. Tylko rzetelnie pełna informacja o kontrahencie pozwoli Państwu uniknąć sytuacji, w której okaże się on niewypłacalny lub jego działania spowodują destabilizację Państwa firmy.

ZAWSZE SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW ZAGRANICZNYCH – Szczególnie ważne jest zebranie niezbędnych informacji o partnerach biznesowych z zagranicy, ponieważ lokalne uwarunkowania prawne w jego kraju i regulacje międzynarodowe mogą zniekształcić rzeczywisty obraz sytuacji. Dodatkowo umowy międzynarodowe utrudniają egzekwowanie zobowiązań ze względu na konieczność prowadzenia działań prawnych na terenie innego kraju.

W zależności od tego, jak oceniają Państwo skalę potencjalnego zagrożenia oraz jakie informacje są istotne z punktu widzenia planowanej współpracy, STATIMA S.A. wykona dla Państwa usługę, której rezultatem będzie:

Raport Finansowy – to błyskawiczna usługa, skupiona na określeniu kondycji finansowej i rzetelności płatniczej kontrahenta;

Pełny Wywiad Gospodarczy – kompleksowe zebranie informacji z wielu dziedzin oraz ich zestawienie dające obszerny i pełny zasób informacji o kontrahencie, jego sytuacji a nawet powiązaniach kadry zarządzającej z innymi podmiotami.

Przygotowując raporty i wywiady finansowo-gospodarcze współpracujemy z najbardziej cenionymi jednostkami wywiadowczymi na Świecie. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do specyficznych informacji na temat Państwa kontrahenta, które dla Państwa decyzji mogą się okazać kluczowe.

Jakie korzyści daje Wywiad Gospodarczy:
> sprawdzając sytuację finansową swoich klientów minimalizujesz ryzyko strat i braku zapłaty za dostarczone usługi i towary;
> znając kondycję i stan płynności finansowej kontrahenta jesteś w stanie określić rekomendowany maksymalny kredyt kupiecki;
> na bieżąco otrzymujesz informacje o negatywnych zdarzeniach u Twoich kontrahentów (zatory płatnicze, utrata płynności, wzrost kredytowania, zmiany w strukturze firmy, itp.) co pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji;
> możesz zweryfikować lojalność kupiecką oraz potwierdzić wiarygodność swoich kontrahentów.

STATIMA S.A. zachęcając do skorzystania z usługi Wywiadu Gospodarczego zwraca uwagę na dwie istotne sprawy ważne dla naszej współpracy:
1. Państwo decydujecie jakie informację chcecie abyśmy dla Państwa uzyskali.
2. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje.

Zachęcamy do kontaktu w celu niezobowiązującej rozmowy o warunkach zlecenia. Proszę pozostawić KONTAKT – oddzwonimy do Państwa.

 

 

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam