32 782 39 90

Restrukturyzacja

Kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, ale jeszcze nie jest za późno na wprowadzenie zmian, rozsądnie przeprowadzona restrukturyzacja może odwrócić bieg wydarzeń i uchronić firmę od upadku.

Usługa RESTRUKTURYZACJI skierowana jest do zadłużonych przedsiębiorstw, których trudna sytuacja ekonomiczna spowodowana została nieefektywnym zarządzaniem finansami,  trudnościami w uzyskiwaniu należności od własnych dłużników lub przypadkami losowymi, mającymi wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest też dobrym rozwiązaniem dla podmiotów, które mają wiele różnych zobowiązań i kredytów.

Efektem restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej.

STATIMA S.A. podejmuje się najtrudniejszego rodzaju restrukturyzacji, jakim jest restrukturyzacja naprawcza. W ramach naszej usługi, po wnikliwej analizie stanu wyjściowego, opracowujemy program naprawczy, którego celem jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Efekt ten uzyskujemy poprzez wprowadzenie zmian  naprawiających sytuację finansową firmy w celu ustabilizowania jej funkcjonowania, oraz osiągnięcia dodatniego bilansu i odzyskania płynności finansowej.

W ramach podejmowanych działań
– dokonujemy analizy sytuacji;
– opracowujemy plan restrukturyzacyjny;
– negocjujemy ugody w celu spłat rozłożonych w czasie;
– kompletujemy dokumentację do postępowania układowego i rozmów z bankami;
– ustanawiamy pełnomocnika obsługującego postępowanie układowe i proces restrukturyzacji.

Najczęstsze problemy rozwiązywane przez nasze działania:
– restrukturyzacja długów firmy – negocjowana z wierzycielami w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia, poprzez zmianę struktury zobowiązań, ich ilości, terminów  i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania;
– zawieszenie spłat – wierzyciel w wyniku prowadzonych przez nas rokowań zawiesza spłaty zarówno kapitału jak i odsetek na okres umowny, bezpieczny do stron;
– konsolidacja kredytów – operacja ta ma na celu połączenie kilku kredytów w jeden i ustalenie nowego harmonogram spłat, tak aby zamiast kilku miesięcznych rat do spłaty była jedna w odpowiednim terminie. Efektem konsolidacji może być uzyskanie dodatkowej korzyści w postaci zamiany kilku kredytów w jedno zobowiązanie, którego suma będzie niższa niż wcześniejsze raty łącznie, co przywróci zdolność kredytową podmiotu;
– zmiana zabezpieczenia – w dobrze uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, kiedy restrukturyzacji dokonuje partner zewnętrzny, takim jest STATIMA S.A., bank może wyrazić zgodę na sprzedaż przedmiotów stanowiących zabezpieczenie udzielonego kredytu aby uzyskane w ten sposób środki posłużyły do spłaty zadłużenia i zasiliły fundusz obrotowy przedsiębiorstwa;
– udzielenie nowego kredytu – STATIMA S.A. podejmuje się znalezienia banku, który zechce udzielić nowego kredytu korzystając z innych niż użyte już produktów bankowych.

Poprawa zdolności kredytowej.
Kredytobiorca dla potrzeb kredytowych jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej. Pomagamy przygotować dokumentację w odpowiedni sposób aby zwiększyć wynik oceny zdolności kredytowej.

Zachęcamy do kontaktu w celu niezobowiązującej rozmowy o warunkach zlecenia. Proszę pozostawić KONTAKT  – oddzwonimy do Państwa.

 

 

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam