32 782 39 90

Raporty okresowe


30-08-2018
Raport okresowy EBI nr 9/2018

Raport okresowy za 2Q 2018 roku

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny Statima S.A. za drugi kwartał roku obrotowego 2018.

Raport okresowy 2Q 2018


30-08-2018
Raport okresowy EBI nr 8/2018

Raport okresowy za 1H 2018

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny Statima S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Raport okresowy 1H 2018


22-05-2018
Raport roczny EBI nr 6/2018

Korekta raportu rocznego Statima S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę opublikowanego przez Spółkę w dniu 17 maja 2018 r. raportu rocznego Statima S.A. za rok obrotowy 2017 polegającą na uzupełnieniu oświadczeń Zarządu, które wskutek przeoczenia nie zostały dołączone do raportu rocznego oraz skorygowaniu zidentyfikowanych omyłek występujących w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian wprowadzonych do ww. dokumentów oraz pełny skorygowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017 .

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.
Sprawozdanie Zarządu Statima
Sprawozdanie Finansowe Statima
UHY ECA-STATIMA-SPRAWOZDANIE Z BADANIA SF-2017 R.
Statima S.A. Wykaz dokonanych zmian w raporcie rocznym za 2017 r_

17-05-2018
Raport roczny EBI nr 5/2018

Korekta raportu rocznego Statima S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Statima S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2017. Publikacja niniejszej korekty wynika z omyłkowego załączenia plików zabezpieczonych kryptograficznie w raporcie rocznym opublikowanym przez Spółkę w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Sprawozdanie Zarządu Statima
Sprawozdanie Finansowe Statima
UHY ECA-STATIMA-SPRAWOZDANIE Z BADANIA SF-2017 R.

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam