32 782 39 90

Emisja

Publiczna oferta obligacji serii B spółki Kancelaria Statima S.A.

PARAMETR EMISJI

WARTOŚĆ

TYP OBLIGACJI

obligacje zwykłe na okaziciela serii B

OPROCENTOWANIE

stałe, 8% w skali roku

OKRESY ODSETKOWE

kwartalne

OKRES ZAPADALNOŚCI

24-miesiące

WARTOŚĆ OFERTY

5 mln zł

ZABEZPIECZENIE

obligacje zabezpieczone

MINIMALNY ZAPIS

1 tys. zł

TERMIN ZAPISÓW

28 marca – 11 kwietnia 2017 r.

 PRZYDZIAŁ

13 kwietnia 2017 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Memorandum Informacyjne

 

Wycena zabezpieczenia

Umowa o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia

Umowa o sprawowanie funkcji Administratora Zastawu

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

Opinia z badania sprawozdania za 2016 r.

Raport z badania sprawozdania za 2016 r.

 

PREZENTACJA SPÓŁKI I OFERTY:

Informacje o ofercie

Prezentacja Spółki Kancelaria Statima S.A.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii B jest memorandum informacyjne obligacji serii B dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.statima.pl oraz oferującego: www.polskidm.com.pl.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

W razie pytań prosimy o kontakt z Polskim Domem Maklerskim S.A. w godz. 9:00 – 17:00 pod nr tel. 22 629 27 12 lub kontakt@polskidm.com.pl

 

 

 

 

 

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam